Kanaler over nedhængt loft

Kanaler på tag isoleres indvendigt

Kanaler på tag

Montage arbejde

Solceller

Styring af varmepumpe og solceller

Ventilation indbygget i loft

Vi tilpasser projekter efter aktuelle pladsforhold

Montage arbejde

Vores medarbejder uddannes løbende

Vi er et team af rådgivere, ingeniører, montører og elektrikere, der sammen skaber gode resultater i form af løsninger, der er dimensioneret og installeret i henhold til vores kunders krav og under skyldig hensyntagen til gældende lovgivning.

Nordjysk Luftteknik's montører efteruddannes løbende i brancherelevante temaer som eksempel nyeste regler for indregulering, varmepumper, energioptimering og solceller. Vores ingeniører deltager ligeledes i kurser, som sikrer at Nordjysk Luftteknik er opdateret med nyeste viden om styringsteknik, produktkurser (solceller, ventilation, varmepumper) og energioptimering. Ingeniørerne bliver også opdateret med nyeste lovgivning inden for området.

Vores medarbejdere er kendetegnet ved at være faglig dygtige og yderst engageret i opgaverne. Mindst lige så vigtigt er det, at vores medarbejdere også har ry for at have et godt humør og for at være gode til at samarbejde. Det er vigtig for os på Nordjysk Luftteknik, at arbejdsmiljøet er uhøjtidligt, og at der plads til at alle bliver hørt.

Vores administration udgøres af:

Jens Christian Mølgaard Ann Sørensen
Administrende direktør og VVS-ingeniør Regnskab og administration
Mobil: + 45 20 14 39 91 Telefon: + 45 98 46 39 91
E-mail: jens@nlt-saeby.dk