Vi tilpasser projekter efter aktuelle pladsforhold

Kanaler på tag isoleres indvendigt

Montage arbejde

Ventilationsanlæg til industrien

Nordjysk Luftteknik A/S anvender kun højkvalitetsanlæg fra anerkendte leverandører. Anlæggene er valgt ud fra kriterier om høj virkningsgrad og et lavt energiforbrug. Under dimensionering tages der hensyn til behovet for udsugning af farlige stoffer og behovet for komfort for de mennesker, der arbejder i området.

Nordjysk Luftteknik arbejder blandt andet med følgende typer af anlæg;

  • Procesventilation
  • Slidestøvsudsugning
  • Autogasudsugning
  • Svejseudsugning
  • Spånudsugning
  • Stinkskabsudsugning
  • Olietågeudsugning
  • Kompressorventilation
  • Punktudsugning
  • Køkkenventilation

Løsningerne kombineres ofte med varmegenvinding. Under dimensionering vælges anlægstype og filtertyper ud fra opgavens omfang og gældende lovgivning.

Nordjysk Luftteknik hjælper gerne med at beregne og sælge energibesparelsen til energiselskaberne.